Sogn Haveby

Sogn Haveby, boligområde på Sogn nord for Ullevål, bydel Nordre Aker, anlagt på Sogn-gårdenes grunn og utbygd med villaer under og etter anlegget av Sognsvannsbanen i 1934. Kommunale tomtekjøp og utparsellering ved Akersbanerne. Området som ble regulert og bebygd på grunnlag av arkitekt Kristofer Langes vinnerutkast etter konkurranse 1920, er egentlig ikke en hageby, men et villaområde, tenkt å omfatte området fra Berg til Nordberg og fra Sogn gård til Tåsen. Området sør for Ring 3 regnes nå ikke lenger med til området. Villaområdet ble hovedsakelig utbygd 1935–41, på begge sider av Sognsvannsbanen mellom Tåsen og Holstein og sørover. En rekke av veiene i området har blomsternavn og navn etter tresorter, som Almeveien, Asalveien og Pilveien.