Nordberg (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Nordberg, boligstrøk nord for Tåsen, bydel Nordre Aker; navn etter Nordberg gård. Tidligere jordbruksstrøk som etter utparsellering ble utbygd med småhus fra 1920-årene av. Forstadsbaneforbindelse (Sognsvannsbanen) ble åpnet 1934. Egen menighet 1946, kapell innviet 1953, sognekirke innviet 1962. Nordberghjemmet sykehjem åpnet 1978 og Nordberg ungdomsskole (på Kringsjå) åpnet 1998.