Sognsvannsbanen

Sognsvannsbanen, forstadsbane fra Stortinget til Sognsvann; 8,75 km lang med i alt 12 stasjoner. Mellom Majorstuen og Sognsvann ble banen anlagt av A/S Akersbanerne. Den ble åpnet for drift 1934 og var en del av A/S Holmenkolbanens linjenett inntil 1975. Tunnelstrekningen NationaltheatretStortinget åpnet 1987. Stasjonene Nordberg og Frøen ble nedlagt og Tåsen stasjon flyttet 150 m nordover i forbindelse med overgang til T-banedrift 1993, som den første av de vestlige baner. Etter Sporveiens overtakelse fikk Sognvannsbanen linjenummer 82. Dette ble senere endret til 13. Deretter ble banen betjent av linje 3, Mortensrud–Sognsvann og fra 2016 av linje 5 Sognsvann–Ringen–Vestli.

Da banen åpnet, bestemte departementet at navnet på endestasjonen skulle skrives Sognsvatn. Først i slutten av 1970-årene ble skrivemåten endret.