Nils Bays vei

Nils Bays vei, TåsenSogn, bydel Nordre Aker, fra Nordbergveien til Hagtornveien. Oppkalt 1943 etter Nils Knudsen Bay (1851–1904), Akers første kommuneingeniør og veiinspektør fra 1885 til 1903.

Brakkeleir for SS-soldater under den annen verdenskrig lå på Ullevålsletta mellom Rektorhaugen og Nils Bays vei, se Ullevålleiren. Lavblokker og rekkehus fra 1950-årene.

Bygninger m.m.:

12. Enebolig tegnet av Anton og Magnus Poulsson, tildelt Sundts premie 1950.

26–30. Boligblokk oppført for OBOS-borettslaget Nordberg 1956.

32–50. Fem toetasjes blokker med sammensatt grunnplan, lagt i siksak-mønster, slik at det dannes varierte uterom, OBOS-borettslaget Lersolveien med til sammen 84 leiligheter, to er atelierleiligheter, 6 er hybler, oppført 1953–56 (ark. Thorleif Jensen).

96. En del av de to rekkehusene nord for Ring 3 med adresser 9298 og 100106. Her er det satt opp et blått skilt med informasjon om Sogn Haveby.