Lersolveien

Lersolveien, Tåsen, bydel Nordre Aker, fra Kaj Munks vei til Tirilveien, videre som gangvei frem til Nordbergveien. Blomsternavn vedtatt 1929. – Fra Lersolveien til Borgestadveien går Staudeveien.

Bygninger m.m.:

10, 12, 14 og 18b var blant de første husene som ble bygget i Sogn Haveby i 1920-årene.