Borgestadveien

Borgestadveien, Nordberg, bydel Nordre Aker, fra Konvallveien til Holsteinveien, gangtunnel under Sognsvannsbanen. Navn 1929 etter Borgestadjordet som veien gikk over.