Holsteinveien

Holsteinveien, Nordberg, bydel Nordre Aker, fra Nilserudkleiva til Carl Kjelsens vei. Oppkalt 1936 etter husmannsplassen Holstein som lå under Nordberg. Plassen er forsvunnet, men navnet eksisterer i holdeplassen HolsteinSognsvannsbanen. Villa- og småhusbebyggelse.