Tirilveien

Tirilveien, Nordberg, bydel Nordre Aker, fra Nils Bays vei til Nordbergbakken. Navn etter blomsten tiriltunge, vedtatt 1944.