Akersbanerne

Akersbanerne A/S, kommunalt aksjeselskap, stiftet 1917 for anlegg og drift av forstadsbaner mellom Kristiania og Aker. På det tidspunkt var allerede flere private aksjeselskaper i gang med drift eller planlegging av forstadsbaner i Aker: Holmenkollbanen (åpnet 1898), Smestadbanen (åpnet 1912), Ekebergbanen (åpnet 1917) og Lilleakerbanen (åpnet 1919). Gjennom det nye selskapet ønsket Aker kommune selv å ta hånd om all videre banebygging og -drift i kommunen i overensstemmelse med de planene som Sporveiskomitéen for Kristiania og Aker la frem på denne tiden.

I 1922 gikk A/S Akersbanerne i gang med anlegg av to forstadsbaner: Sognsvannsbanen og Østensjøbanen. Østensjøbanen var ferdig til Bryn i 1923, men ble i første omgang trafikkert med bytrikker. Da banen ble ferdig til Oppsal i 1926, fikk selskapet egen vognpark og vognhall på Helsfyr. Selskapet klarte imidlertid ikke å komme til enighet med AS Oslo Sporveier om trafikkeringsrett, så Østensjøbanen ble i første omgang kun gående mellom Etterstad og Oppsal, slik at de reisende måtte bytte på Etterstad for å komme til og fra byen. Etter en streik i 1924 ble arbeidene med Sognsvannsbanen innstilt i hele 9 år; først i 1933 kom anleggsarbeidene i gang igjen. Nå engasjerte A/S Akersbanerne seg også i forlengelse av Smestadbanen til Makrellbekken. Sognsvannsbanen var klar for åpning 10. okt. 1934. Etter en reorganisering av A/S Holmenkolbanen i 1933, som gav Aker kommune avgjørende innflytelse over dette selskapet, mistet A/S Akersbanerne mye av sin betydning, og driften av Sognsvannsbanen ble fra første dag overlatt til A/S Holmenkolbanen. Det ble også Holmenkolbanen som overtok ansvaret for Smestadbanens forlengelse, som ble besluttet ført helt frem til Røa med én gang. Banen til Røa ble åpnet i januar 1935 og fikk samtidig navnet Røabanen. Driften av Østensjøbanen ble fra januar 1937 overlatt A/S Bærumsbanen. A/S Akersbanerne opphørte formelt som selskap ved sammenslutningen mellom Aker og Oslo i 1948.

Referanser i denne artikkelen

Røabanen, Sognsvannsbanen, Østensjøbanen

Referanser til denne artikkelen

Forstadsbaner