Helsfyr (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Helsfyr, nærings- og boligstrøk nordvest for Bryn, Bydel Gamle Oslo, navn etter Helsfyr gård. Østre gravlund utgjør en stor del av området. Strømsveien, fra tidlige tider en hovedinnfartsåre til byen, var 1968 utbygd til motorvei (E 6) fra Helsfyr, og 1970 ble Grenseveien ført over den på et 115 m langt broanlegg. Helsfyr T-banestasjon åpnet 1966, også knutepunkt for bussrute øst–vest, den kombinerte buss/T-bane-terminalen ble 1993 gitt ny utforming ved oppførelsen av en 200 m lang støyskjerm mot Strømsveien (ark. Telje-Torp-Aasen A/S). T-banestasjonen ble oppgradert 2019 bl.a. med utsmykning av Katrine Giæver. Strøket var lenge sparsomt bebygd.

Ved nordsiden av Strømsveien på det store Valle-Hovin-området, der Helsfyrbekken rant til den ble lagt i rør i begynnlsen av 1950-årene, ble det første Hotell Helsfyr anlagt 1952. Hotellet som var eid av kommunen, ble drevet av Norsk Folkeferie. Det bestod av to lave paviljonger med fremskytende fløyer, opprinnelig innredet som et hotellbygg og et hybelbygg. I 1tilknytning til hotellet ble det samtidig anlagt en campingplass på 17 daa til erstatning for den som tidligere hadde ligget i Muselunden. Campingturistene hadde adgang til hotellets fasiliteter. De gamle hotellpaviljongene, bortsett fra én fløy like sør for Hovin skole, ble revet i forbindelse med oppføringen av det nye Helsfyr Hotell, nå Scandic Helsfyr, oppført 1978, tilbygd og utvidet 2007/08,

Det Norske Veritas’ administrasjonsbygg oppført 1966, overtatt av Vegdirektoratet 1976. Skoleadministrasjonen og andre kommunale etater flyttet til Helsfyr i 1970-årene. Betydelig utbygging fra 1980-årene omfatter Statens kontoranlegg med en rekke statlige etater (bl.a. Miljødirektoratet), forretningsgården Helsfyr Panorama, signalbygget Helsfyr atrium og andre næringsbygg.