Hovin skole

Hovin skole, tidligere ungdomsskole (8–10) som lå i Strømsveien 110, oppført 1955 (ark. Victor Schaulund). Skolen ble bygd i forbindelse med den omfattende boligbyggingen på Etterstad, Valle, Hovin, Teisen og Ulven etter krigen. Skolen ble tatt i bruk 1955, men anlegget var ikke helt ferdig før 1957. Hovin skole ble opprinnelig etablert som folkeskole, fra 1967 1–9-skole, senere ren ungdomsskole. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie da den var helt ny rundt 1957 (1224 elever). I det siste skoleåret (2009/10) hadde den 313 elever. Fra høsten 2010 foregikk skolevirksomheten på den nye Fyrstikkalléen skole. Skolebygningen ble revet i 2015.

Hovind skole var også navnet på den første skolen, opprettet 1859, som lå på Lilleberg under Søndre Hovind gård. Skolekretsen omfattet Løren, Hasle, Økern, Bryn og gårdene sør for disse. Også fra Grünerløkka og Torshov kom det elever til Hovind. Barnetallet vokste den gang så raskt at kretsen snart ble sprengt, og Ulven skole ble opprettet i 1862 (nedlagt 1900). Hovind skole ble nedlagt 1893.