Valle (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Valle, boligstrøk nord for Helsfyr, bydel Gamle Oslo, navn etter Valle-gårdene. Tidligere jordbruksområde og teglverksindustri. Området ble kjøpt av Kristiania kommune 1915, og det forelå planer både om å bygge sykehus og flyplass her, prosjekter som aldri ble realisert. Boligblokkbebyggelse fra 1953.

Valle borettslag, OBOS-borettslag. 11 boligblokker med til sammen 28 oppganger og 254 leiligheter, fullført 1953–54 (ark. Rinnan, Tveten og Colbjørnsen). Adresse til Vallefaret 1–23 og 2–22.