Valle gård

(Omdirigert fra Valle (gård))

Valle gård, gård med gnr. 130, var delt i to gårder. Navnet kommer av norrønt Volin, markene. Gården var klostergods under Nonneseter. Etter anlegget av Christiania omtales gården som ødegård, og den ble utlagt som slottsmark for Akershus 1629. Gårdene kom i privat eie fra 1765. Begge gårdene var under felles eier til 1809. Boligstrøket Valle har navn etter Valle-gårdene.

1. Nedre Valle, se Ensjø.

2. Øvre Valle, på 1700-tallet kalt Kokengen, ble tidlig på 1800-tallet delt i flere bruk: Malerhaugen, Grønvoll og Helsfyr. I dag er det bare Valle, gnr. 130/86, Vallefaret 14, som har beholdt navnet. Det er et løkkeanlegg med toetasjes våningshus i empirestil, oppført ca. 1840. Gården ble kjøpt av Kristiania kommune 1915 og planlagt brukt til bl.a. flyplass. Våningshuset står fortsatt, ominnredet til barnehage 1954.