Hovin (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Hovin, boligstrøk sør for Økern i bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka, navn etter Hovin-gårdene. Her var hov i førkristen tid, senere kirke med et hospital som etter reformasjonen ble lagt til Oslo Hospital. Området har siden 1800-tallet hatt noe industri, i første rekke teglverk, omsetning av trelast, fabrikasjon av blomsterpotter, senere lærvarefabrikk. Landbruksskole ble forsøkt drevet 1845. Barneskole ble åpnet ved Søndre Hovin 1859, nedlagt 1893, bygningen revet 1951. En del av området kjøpt av Kristiania kommune 1915 med tanke på anleggelse av sykehus, dessuten for å finne tomt til gravlund, senere lagt til Alfaset, mens Hovin fikk blokkbebyggelse fra 1950-årene av.

Aker kommune anskaffet Nordre Hovin 1917, bortforpaktet eiendommen til jordbruksformål til etter den annen verdenskrig da den ble tatt i bruk som boligområde. Hovin hadde ungdomsskole 1955–2010, har idrettsanlegget Valle-Hovin og stadionanlegget Intility Arena. Høsten 2017 ble Valle Hovin videregående skole lokalisert i tilknytning til Intility Arena.

Hovin borettslag, OBOS-borettslag bestående av 24 blokker med til sammen 540 leiligheter, lagt rundt det gamle gårdsanlegget til Søndre Hovin gård med adresser til St. Jørgens vei (1–75 og 2–32). Blokkene, som bortsett fra ett høyhus for de flestes vedkommende er på fire etasjer, ligger øst for Grenseveien og sør for den gamle teglverkstomten. De ble innflyttet 1954–56. Opprinnelig også et butikklokale (ark. Rinnan og Tveten). Det bevarte våningshuset på Søndre Hovin gård brukes som barnehage.