Alfaset gravlund

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Alfasetparken, det åpne området midt i gravlunden sett fra området som er anonym minnelund med Widerbergs skulptur. 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Alfaset gravlund, Nedre Kalbakkvei 99 bydel Alna, areal 220 daa. Innviet 1972. 1961 ble det utlyst en nordisk idékonkurranse om utformingen av gravlunden. Kirkevergens plan, iverksatt 1968, bygger på denne konkurransen. Arveset gård og Grav gård var 1950 innkjøpt til gravlundsareal, og flere av gårdsbygningene er her ennå. Den tyske Krigskirkegården på Ekeberg ble flyttet til Alfaset 1952–53. Gravlunden har egne gravfelt for henholdsvis rom-folk, (tatt i bruk 1989) og ahmadiyya-muslimer (tatt i bruk 1993).

På Alfaset gravlund finnes også minnelunden «Alfasetparken» for anonyme graver. Nederst i parken står det felles minnesmerket kalt Silhuetter, utført av Nicolaus Widerberg og satt opp 1999.

Her ligger også Alfaset Gravlund kapell og Alfaset krematorium, samt driftsbygg for gravlunden.