Alfaset krematorium

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Alfaset krematorium med kontorer og rom for krematoriet og pårørende. 2020 Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Alfaset krematorium, Nedre Kalbakkvei 99, bydel Alna, åpnet 2009 (Arkitektene as og Dyvik Arkitekter). Krematoriet inneholder fire kremasjonsovner med renseanlegg som tilfredsstiller kravene i forskriften til forurensingsloven. Kapasiteten på ovnene er 6000 kremasjoner i året. Krematoriet inneholder ingen seremonirom, men visningsrom/bårerom, administrasjon, kjølerom, ovnsrom, eget observasjonsrom for pårørende som ønsker å se selve innsettelsen av kisten i kremasjonsovnene, urnelager, askeberedningsrom, samt lager, teknisk rom og diverse rom for de ansatte. Krematoriet ligger i tilknytning til Alfaset gravlund.

De to tidligere krematoriene i Oslo, Vestre og Østre, ble nedlagt da dette ble åpnet i 2009. De hadde da i flere år vært drevet med dispensasjon fra forurensningsloven inntil det nye krematoriet stod ferdig. Gravkapellene på Østre og Vestre gravlund er imidlertid fortsatt i vanlig bruk. – Se også Krematorier.