Østre gravlund

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Østre gravlund, 2020. Navnet minnelund. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani.

Østre gravlund, Tvetenveien 7; areal 140 daa, innviet 1895. Eiendommen Helsfyr på ca. 21 daa ble innkjøpt til kirkegård 1892. Gravlunden er utvidet en rekke ganger, særlig i 1920- og 1930-årene da den fikk en usedvanlig rik og allsidig vegetasjon. Urnelunden anlagt 1936. I gravlundens midtakse er det minnelund for anonyme urnegraver med bronsestatuen «Liggende kvinne» utført av Ulfert Janssen 1941. Egen barneminnelund, og en navnet minnelund med søyler til navneplater.

1912 ble 10,5 daa av gravlunden overlatt Det Mosaiske Trossamfunds gravlund, som i 2018 fikk utvidet området med 280 m2, se Helsfyr gravlund.

Kapell oppført 1894. Ved ominnredning i 1935–36 ble taket hvelvet og bygningen utvidet med apsis. 1946 ble fondveggen dekorert med freskomalerier av Hermann Willoch.

Kapellet ble revet 1961, men det store klokketårnet ble bevart og et nytt kapell bygd. Ark.: Alf Reehorst og Herman Tufte hos Byarkitekten. Her var Østre krematorium i drift 1961–2009, mens de to kapellene Østre gravlund Store kapell og Østre gravlund Lille kapell benyttes fortsatt til gravferd. Ny driftsbygning oppført 2000.