Helsfyr gravlund

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Helsfyr gravlund med det Davids-stjerneformede minnesmerke over jøder som mistet livet 1940-45. 2020; Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Helsfyr gravlund, Tvetenveien 7, er en 11 daa stor gravplass for Det Mosaiske Trossamfund. 10,5 daa ble utskilt fra Østre gravlund 1912, og gravlunden innviet 1916. Krigsminnesmerke: relieffsmykket granittbauta omgitt av mur formet som en Davidstjerne med navnetavler i bronse over 620 jøder fra Sør-Norge som døde i nazistenes utryddelsesleire eller ble myrdet i Norge under den annen verdenskrig. Relieffene et utført av Harald Isenstein, avduket 1948. Støtten inneholder en urne med aske fra Auschwitz. Gravlunden har eget gravkapell, Helsfyr gravlund kapell.

Se også Sofienberg gravlund.