Østre gravlund store kapell

Inngangen til Østre gravlund,store kapell. Foto 2020: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo byleksikon
"Oppstandelsen" av Sigurd Winge i Store kapell, Østre gravlund. Foto 2020: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo byleksikon

Østre gravlund store kapell, et av to kapell i en felles bygning på Østre gravlund reist 1961 til erstatning av et eldre kapell som da ble revet. Ark.: Byarkitekten v/Alf Reehorst og Herman Tufte.  Innviet 11.des. 1961 av biskop Smemo. Dekorert av Sigurd Winge: «Oppstandelsen». Ca 170 sitteplasser. Orgel på galleri og piano i salen.

Se også Østre gravlund lille kapell.