Østre krematorium

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Østre krematorium med klokketårnet fra det opprinnelige kapell, 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Østre Krematorium, tidligere krematorium innviet 1961 av biskop Johannes Smemo, i drift 1961–2009. Tvetenveien 7, på Østre gravlund, bydel Gamle Oslo. Prosjektering ble igangsatt 1951 av byarkitekten, byggeløyve gitt 1957. Før byggingen kunne igangsettes, måtte jord og beinrester fjernes fra to frikvartaler, sist brukt 1910 og 1913. Krematoriet inneholder seremonirommene Store og Lille kapell som fortsatt er i vanlig bruk under betegnelsen Østre gravlund Store kapell og Østre gravlund Lille kapell.

Ny driftsbygning oppført 2000. Krematoriet ble nedlagt 2009 og funksjonene overført til Alfaset krematorium. I alt var det da foretatt om lag 110 000 kremasjoner her.