Nedre Kalbakkvei

Nedre Kalbakkvei, KalbakkenAlfaset, bydel Alna, Bjerke og Grorud, fra Trondheimsveien til Strømsveien. Navn 1952 etter Kalbakken-gårdene. Til veien ligger både boliger og næringsbygg. Blokker som tilhører Engsletta og Bjerkehaugen borettslag, se Kalbakken. Fra Nedre Kalbakkvei går blindveien Sven Oftedals vei sørvestover.

Bygninger m.m.:

2–4. Kalbakken senter, planlagt oppgradert med bl.a. flere boliger.

22. Joh. Johannson, dagligvare en gros; matvarelager og kontor.

99. Alfaset gravlund og Alfaset krematorium.