Alfaset (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Alfaset, bydel Alna, bolig- og industristrøk mellom Alna og Trosterud, navn etter Alfaset (Arveset) gård. Et område ervervet av staten til fengsel, ble overtatt av kommunen til gravlund (se Alfaset gravlund). Industriområdet ble utbygd etter den annen verdenskrig. Tre av veien her ble kalt Alfaset 1. Industrivei, Alfaset 2. Industrivei og Alfaset 3. Industrivei. En rekke store godsterminaler holder til her, bl.a. PostNord, tidligere Tollpost-Globe, og Postens Transportsenter.