Kalbakken (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Kalbakken, bolig- og industriområde i nordre del av Groruddalen, vest for Grorud, bydel Grorud, navn etter Kalbakkengårdene. Tidligere også skrevet Kaldbakken. Utbygd i 1950-årene med boligblokker, rekkehus og småhus, første innflytting 1953, Nedre Kalbakken Industrifelt. Stasjon på Grorudbanen fra 1966. Kalbakken skole var en spesialskole i drift 1976–91. Arkitekt S. Narve Ludvigsen utarbeidet reguleringsplanen for boligfeltet på Nedre Kalbakken, og da OBOS fikk tilsagn om feste av boligtomtene, ble han i begynnelsen av 1951 engasjert som utførende arkitekt også for bebyggelsen. Opprinnelig var området planlagt utbygd med småhus og treetasjes blokker, men myndighetene mente dette gav for lav utnyttelse, og høyden ble økt til fire etasjer. De opprinnelige utbyggingsområdene Kalbakken I, II og III ble delt i mindre enheter, og de enkelte OBOS-borettslagene fikk andre navn.

Bjerkehaugen borettslag består av 9 blokker med til sammen 233 leiligheter, fullført 1953–54. Blokkene som ligger sør for Trondheimsveien og øst for Bredtvedt fengsel, har adresser til Martin Skatvedts vei og Nedre Kalbakkvei.

Nedre Kalbakken borettslag består av 37 småhus (to tomannsboliger og 35 firemannsboliger) med til sammen 154 leiligheter, innflytning fra april 1953 til februar 1954 (ark. Chr. Doxrud, NBBL). Husene har adresser til Kalbakkslyngen, Akerlia, Nedre Kalbakkvei, Kalbakkfaret og Martin Skatvedts vei.

Akerli borettslag består av 14 blokker med til sammen 406 leiligheter, fullført 1955–56. Blokkene har adresser til Akerlia, Christoffer Hellums vei, Kalbakkslyngen og Kalbakkstubben.

Engsletta borettslag består av 17 blokker med til sammen 454 leiligheter og to utleielokaler, fullført 1955 og 1963. Adresser til Akerlia, Kalbakkstubben, Kalbakkveien, Christoffer Hellums vei og Nedre Kalbakkvei.

Nordtvedtbekken borettslag består av to blokker med 88 leiligheter, fullført 1963, var opprinnelig planlagt som del av Engsletta borettslag. Adresser Christoffer Hellums vei 20–34.

Solbakken borettslag består av 9 rekkehus med til sammen 36 leiligheter, fullført 1956. De ligger på nordsiden av Akerlia, ved krysset med Nedre Kalbakkvei.