Kaldbakken

Kaldbakken, skrevet med d, var fra 1962 den offisielle skriveform for strøket Kalbakken. Formen ble innført i forbindelse med navnsetting av stasjonene på Grorudbanen, og ble fra da også brukt i veinavnene i området. Kalbakken gård har tradisjonelt vært skrevet uten d, og det er etymologisk ingen påviselig forbindelse mellom gårdsnavnet og kald, av kulde. 1985 ble det vedtatt å gå tilbake til den eldre skrivemåten uten d.