Kalbakken gård

Kalbakken, navn på gårdsbrukene Øvre og Nedre Kalbakken i Groruddalen, første ledd, kal, i navnet betyr i dialekt ’naken’ eller ’snau’ (tilsvarende betydning i svensk og tysk).

Nedre Kalbakken hadde gnr. 91/3 og lå ved Trondheimsveien 397. Den var husmannsplass under Bredtvet til 1857. I 1835 vskal det ha vært hvilested på plassen. Gården ble revet 1954.

Øvre Kalbakken hadde gnr. 90/2. Den ble utskilt fra Rødtvet 1780 og er senere delt i to:

1. Øvre Kalbakken, gnr. 90/33 (90/7 i 1901), Ingebret Andersens vei 1.

2. Øvre Kalbakken, gnr. 90/103, Ingebret Andersens vei 2. Låven brant ned 1990.