Krigskirkegården på Ekeberg

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Krigskirkegården på Ekeberg. En del tyske soldater som falt i Norge umiddelbart etter den tyske okkupasjonen av landet, ble først gravlagt i en fellesgrav på Vestre gravlund, senere flyttet til enkeltgraver i skråningen ved SvenskeslettaEkeberg, som ble innviet til gravplass for tyske falne. 1952–53 ble gravene flyttet til Alfaset. Se også Ekeberg æreskirkegård.