Ekeberg æreskirkegård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Ekeberg æreskirkegård, fotografert sommeren 2021. Øyene i Oslofjorden er synlige i bakgrunnen. Foto: Astrid Des Rosiers

Ekeberg æreskirkegård var en tysk æreskirkegård for falne tyske soldater, blant annet de omkomne fra senkningen av Blücher, anlagt på en skrånende slette ovenfor Sjømannsskolen og innviet 20. mai 1940. Det var et aksialt og terrassert anlegg, som etter hvert fikk 2956 graver i alt. Også norske frontkjempere som var falt på Østfronten, ble gravlagt her. Ved Oslo-besøk av høyere tyske offiserer og partitopper som blant andre Joseph Goebbels og Heinrich Himmler, ble det foretatt bekransninger. Da Himmler besøkte Oslo 28. januar 1941, var noe av det første han gjorde å legge ned en krans her, før han dro ned og studerte helleristningene ved Sjømannsskolen. I 1952/53 ble gravene flyttet til Alfaset gravlund, og lenge var heller og trapper fra det gamle anlegget godt synlige i terrenget.

Nå er hele området nyetablert som en del av Ekebergparken med nye, slyngede hellelagte trapper, gangveier, benker og beplantninger. Trappene er en nyfortolkning av det opprinnelige trappeanlegget. Bare plattingen nederst i anlegget er bevart av det tyske trappeanlegget. På denne måten er også en del av historien om den annen verdenskrig integrert i Ekebergparken uten å være et istandsatt tysk krigsminne. Skilt ved gangveien ovenfor trappeanlegget gir informasjon om hvordan det opprinnelige tyske anlegget var.