Oslo Hospital

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Oslo Hospital, til venstre Gråsteinsbygningen, oppført 1737-39. Til høyre Damehjemmet, oppført 1888. Foto: Mahlum, 2008 / Public Domain

Oslo Hospital, Ekebergveien 1, var opprinnelig et fransiskanerkloster hvor det i 1538 ble opprettet sykehus som en fortsettelse av Laurentiushospitalet (se Laurentiuskirken). Klosteret brant ned i 1567. En ny bygning ble oppført i 1581, og den såkalte Gråsteinsbygningen (ark Gabriel Batzman) i 1737. Denne bygningen er fredet. Etter brann i 1794 ble kirken oppført på ny 1796 (Gamlebyen kirke), mens den gamle hospitalbygningen ikke ble gjenoppbygd. I 1624 ble Oslo Hospitals kirkegård anlagt.

Et «Dollhus for afsindige», oppført 1777, var byens første sinnsykeanstalt. Dollhuset ble revet 1938 og erstattet av en ny bygning (ark. Wilhelm K. Essendrop). Mellom kirken og det nedrevne Dollhuset ligger en sykehusfløy i to etasjer oppført 1825 (ark. Michael Arentz). Anlegget omfatter også en sykehusfløy fra 1865 (ark. Hans Kaas), forlenget med et vinkelbygg fra 1910 (ark. Kr. Biong). På hjørnet av Ekebergveien og Oslo gate ligger Damehjemmet, oppført 1888 (ark. Ingvar Hiorth).

Sykehusdriften ble i 1997 overtatt av det private aksjeselskapet Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS, som fra 2010 ble overtatt av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Sykehuset var i drift til 2018.

Oslo Hospital er markert med blått skilt satt opp av Selskabet for Oslo Byes Vel. Det foreligger i 2020 planer om å etablere et «Kirkens hus» på eiendommen.