Laurentiuskirken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Laurentiuskirken, kirke i middelalderens Oslo, nevnt første gang 1240, men ikke gjenfunnet ved arkeologiske utgravninger. Ca. 250 m øst for Sankt Hallvardkatedralen, på eiendommene St. Halvards gate 28 og 33 i Gamlebyen, er det funnet 14 skjeletter, noe som kan indikere beliggenheten til Laurentiuskirken. Her var i middelalderen dessuten et hospital (nevnt første gang i annen halvdel av 1200-tallet), som etter reformasjonen flyttet inn i det gamle Fransiskanerklosteret, deretter kalt Oslo Hospital.