St. Halvards gate

«Onsumslottet» i St. Halvards gate 33. Her residerte Oluf Onsum i sine velmaktsdager. Praktvillaen ble revet i 1905. - Foto ukjent fotograf /Oslo Museum / Creative Commons

St. Halvards gate, GamlebyenVålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Oslo gate, går over i Strømsveien nord for Galgeberg. Oppkalt 1866 etter den gamle Sankt Hallvardkatedralen i Gamlebyen; tidligere kalt St. Halvards Stræde og Galgeberggaden. På nordsiden av krysset St. Halvards gate/Enebakkveien lå tidligere Kasperløkka. – Fra St. Halvards gate til Jordalgata går gangveien Trappa.

Bygninger m.m.:

1a. En treetasjes frittliggende bygård. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minne om «Østre strete» i middelalderens Oslo

2. Bolighus fra 1866, uthus med stall og høyloft i bindingsverk fra 1867.

23. En treetasjes frittliggende bygård. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minne om «Gatene» i middelalderens Oslo, veien ut fra byen opp til Martestokker, dagens Galgeberg.

Her ligger også Krakabøla lekeplass, innviet 2018, hvor det også arrangeres markeder.

25 a–c og d–f. En stor åtteetasjes funkisboligblokk organisert som to boligselskaper med til sammen 120 leiligheter (ark. Gunnar Bjerke). Den nordre delen (d–f), et boligsameie med 72 leiligheter, var ferdig 1940. Den søndre delen (a–c), boligaksjeselskap med 48 leiligheter, var ferdig 1952.

27. Her lå et tidligere løkkeanlegg i empirestil, hovedbygning og uthus oppført 1846 for slakter Chr. Fredriksen. Hovedbygningen brant 1988. Fredet og vedtatt restaurert 1999. Det ble imidlertid stående tomt og senere okkupert; okkupantene kastet ut 2007 og bygget revet 2008.

28. Det tidligere Gamlebyen alders- og sykehjem, senere St. Halvardshjemmet, hovedbygget oppført 1919 for Peik Chokoladefabrik (ark. E. Nielsen), ombygd til aldershjem 1924. De tre husene ved siden av hovedbygningen ble oppført 1869 som funksjonærboliger for Kværner Brug. Sykehjemmet ble nedlagt 2017.

31. Hovedbygning i tidligere løkkeanlegg, oppført ca. 1850, ombygd 1955. Uthusene ble revet 1904.

33. Her og på tomten til nr. 28 er det funnet 14 skjeletter, noe som kan indikere beliggenheten til Laurentiuskirken. Her var det i middelalderen dessuten et hospital for bl.a. spedalske (nevnt første gang i annen halvdel av 1200-tallet). Senere lå Lille Munkengen her. 1875–1905 lå «Onsumslottet» her, en praktvilla i mur med tårn og spir (ark. Due & Steckmest), oppført for Oluf Onsum (1820–99), grunnlegger og eier av Kværner Brug. Nå nyere bygninger for flere bedrifter.

39. Gammel industribygning som tilhørte A/S C. Geijer & Co.

59. Her lå Vålerenga brannstasjon 1890–1923.

61. Treetasjes murgård, her lå Apoteket Hebe, grunnlagt 1892, åpnet i Åkebergveien 24 1893, flyttet hit 1925, nedlagt i 1980-årene.

71. Her lå Galgeberg auto, senere Vålerenga bilverksted, oppført 1935 (ark. Paul Hoel). Bensinpaviljongen er en av Oslos få frittstående bensinstasjoner fra denne perioden som fortsatt eksisterer.

73. To små enetasjes, panelte tømmerstuer, oppført i 1820- og 1830-årene. To av Vålerengas eldste hus.