Munkengen (eiendom)

Munkengen, eiendommer mellom Gamlebyen og Galgeberg. Området tilhørte Oslo Hospital til midten av 1800-tallet. Navnet henspiller antakelig på hospitalets opprinnelse som kloster.

Store Munkengen lå på nordsiden av St. Halvards gate. Eiendommen ble på 1850-tallet gjennomskåret av Hovedbanen, og på 1880-tallet begynte eieren, sakfører og trelasthandler G. F. Henriksen, å regulere og bygge ut deler av eiendommen gjennom selskapet Store Munkengens Interessentskab. Schweigaards gate ble anlagt som hovedgate gjennom dette området. Utbyggingen stoppet etter krakket i 1899. Hovedbygningen, et lavt løkkehus fra 1700-tallet som er bygd sammen med en toetasjes nygotisk murvilla fra 1870-årene, har i dag adresse Galgeberg 2.

Lille Munkengen, St. Halvards gate 33. Her lå 1876–1905 en stor toetasjes murvilla med et tårn med spir, oppført i 1875–76 (ark. Paul Due og Bernhard Steckmest). Huset ble oppført som bolig for grunnleggeren og eieren av Kværner Brug, stadshauptmann Oluf Onsum (1820–99). Det ble på folkemunne kalt Onsumslottet og revet i 1905. 13.–15. april 1878 var det her voldsomme demonstrasjoner, der fattige arbeidere og arbeidsløse protesterte mot sine elendige levekår. Mengden, som til slutt var på 5–6000, begynte å kaste stein mot huset og politiet, og det endte med at militære mannskaper ble innkalt for å unnsette politifolkene og Onsum. Urolighetene fortsatte senere på Galgeberg og Kampen, der det kom til kraftige sammenstøt mellom arbeiderne og soldatene.