Galgeberg (gate)

Galgeberg, Galgeberg, bydel Gamle Oslo, i krysset St. Halvards gate/Åkebergveien Navnet ble vedtatt 1934, oppkalt etter Galgeberget.

Bygninger m.m.:

2. Store Munkengen. Murvilla fra 1876, sidefløy fra slutten av 1700-tallet, godt bevarte interiører, stor hagetomt.

3. Kooperativt, karréformet boligkompleks i fem etasjer med forretningslokaler i underetasjen, oppført 1936 (ark. Frithjof Rojahn). Galgeberg borettslag med i alt 178 små leiligheter med kjøkken og bad, noen også med balkonger. Denne gården var den første gården bygd av OBOS etter omorganiseringen av selskapet. Blant forretningene var nye lokaler for Oslo Samvirkelag avd. 3, ombygd til Snarkjøp (selvbetjening ) 1961, nå Rayan Dagligvare Halalkjøtt. – Galgen på Galgeberg skal ha stått der gårdsplassen til borettslaget er nå. Under gravearbeidene i 1935 ble det gjort funn av knokler etter henrettede og begravde forbrytere. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp på gården til minne om retterstedet Galgeberg.