Østre strete

Østre strete, viktig gateløp i middelalderens Oslo. Det ledet fra KongsgårdenØra i sør og opp til Sankt Hallvardkatedralen i nord. Muligens ble strekningen fra Geitabru/Clemensalmenningen og ned til Kongsgården kalt for «Eyrastrete» og også «Søndre strete». Det egentlige Østre strete blir i så fall strekningen fra Clemensalmenningen og opp til Sankt Hallvardkatedralen. Arkeologisk er gateløpet bare sporet indirekte i form av utgravde kirkegårdsmurer, som må ha ligget ut mot stretet, ved Clemenskirken og Sankt Hallvardkatedralen. Deler av Østre strete synes fortsatt bevart i dagens gatenett, nemlig i Saxegaardsgata, for enden av Kanslergata og mellom St. Halvards gate 1 og 23. Etter alt å dømme kan stretet også sees på gamle kart i form av tomtegrenser og veier.