Vålerenga (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Vålerenga med kirken og parken fotografert i 2018. - Foto Kjetil Ree / Wikimedia Norway / Creative Commons

Vålerenga, sogn og boligstrøk mellom Gamlebyen og Kampen, bydel Gamle Oslo; navn etter Vålerengen hovedgård. I følge Magnus Lagabøtes bylov gikk bygrensen fra bekken på Martestokker (Galgeberg) til grinda på Vålen, derfra til Korsbrekka som førte opp til Ekeberg. Nå avgrenses strøket omtrent av Enebakkveien og jernbanen i sør, Etterstadgata i øst og nedre del av Strømsveien og Odalsgata mot Gjøvikbanen i nord.

Bebyggelsen på Vålerenga består av forstadsbebyggelse fra 1830-årene, delvis bevart, innlemmet i byen 1878. Vålerenga skole (barne- og ungdomsskole) oppført 1893–95. Kirken innviet 1902, brannherjet 1979, gjenåpnet 1984. Leiegårder i mur oppført 1887–1911. Flere boligblokker oppført i 1930-årene. Den gamle trehusbebyggelsen på Vålerenga ble første gang foreslått sanert 1929, og det ble senere utarbeidet flere planer for trafikkavviklingen og for en fornyelse av boligmassen i strøket. Etter at Vålerengtunnelen ble åpnet 1987 og 1989, har flere av de gamle husene blitt rehabilitert, og det er bygd nye småhus i nedre del av Strømsveien, som nå er strøksgate.

Strøket var i 1970- og 1980-årene sterkt trafikkbelastet, da Strømsveien var hovedferdselsåre og del av E 6, men etter åpningen av Vålerengtunnelen ble Strømsveien i 1992 stengt for gjennomgangstrafikk mellom Galgeberg og Etterstad, noe som gjorde Vålerenga til et attraktivt boligmråde.

Vålerenga fikk trikk i 1926 med ruter til Skøyen og Majorstua, og Østensjøbanen gikk gjennom Vålerenga. Trikken hadde skinner i Strømsveien (nedover) og Vålerenggata (oppover); trikken lagt ned 1967. I dag går bussrute 37 gjennom området til t-banestasjonen på Helsfyr.