Kasperløkka

Kasperløkka, løkke som lå på nordsiden av krysset St. Halvards gate/Enebakkveien. Løkken ble utskilt fra Oslo Ladegård tidlig på 1800-tallet og har navn etter den første eieren. Hovedbygning i Enebakkveien 2. Trehusbebyggelse fra ca. 1840 langs Enebakkveien, som dengang tok av fra Åkebergveien og krysset St. Halvards gate, i 1850-årene også langs St. Halvards gate. Sanert tidlig i 1930-årene. 1936 ble Galgeberg-komplekset bygd på Kasperløkka og nordre del av Galgeberg.