Oslo gate

Oslo gate 2 med jernbanebrua i bakgrunnen. Foto: Helge Høifødt

Oslo gate, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, fra Schweigaards gate til Mosseveien. Gammelt gatenavn fra før byutvidelsen 1857. Ved Kanslergata står et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om middelalderens Geitabru. Vest for Oslogate, mellom Bispegata og Saxegården lå løkken Mindet. I krysset Oslogate/Bispegata ligger plassen Oslo torg.

Bygninger m.m.:

4. Her holdt Oslo Leiebibliothek til inntil 1924, senere var det leketøysbutikk i lokalene. Sammen med nr. 6 ble tomten arkeologisk utgravd 1987–89. Under flere lag av bybebyggelse ble det funnet rester av en åker med spor av ard fra ca. år 1000, et av funnene som gjorde at byens alder ble justert.

13. Oslo Ladegård.

15. Trolig oppført 1856, påbygd til tre etasjer 1872. Gamlebyens Gjæstgiveri ble etablert her 1925 etter ominnredning av ark. Lars Backer, nå Oslo Spiseforretning. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt for å markere den middelalderske Bispealmenningen som gikk omtrent der Bispegata går nå.

17. En treetasjes leiegård fra slutten av 1800-tallet. I en leilighet i tredje etasje bodde under krigen skoleeleven og angiveren Nils Anton Johnsen hos sine foreldre, og hit lokket han motstandsmannen Arne Kristian Myklebost 12. august 1943. Myklebost ble skutt i leiligheten av gestapister med maskinpistoler. Liket ble aldri funnet.

17–21. Gamlebyen barnehage, en flerkulturell barnehage med muslimsk formålsparagraf drevet av stiftelsen Urtehagen.

20. Leiegård fra 1866, bygd for kjøpmann N. Fjeld. Tredje etasje påbygd 1878. Bakbygning med stall og høyloft.