Mindet (løkke)

Mindet, løkke i Gamlebyen, vest for Oslo gate, mellom Bispegata og Saxegården. Arkeologiske utgravninger i 1980-årene gav rike funn.