Lilleberg (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Lilleberg, boligområde mellom bebyggelsen i St. Jørgens vei, Grenseveien og Vallefaret, bydel Gamle Oslo; oppkalt etter en stue som lå sør for nåværende Grenseveien, nedenfor der den eldste Hovin skole lå, og som ble revet ca. 1951. Lillebergbekken, med kilde i dammen ved Valleløkka, gikk forbi stua og rant ut i Hovinbekken ved Gladengveien 15. Bekkefaret ligger ennå i dagen på jordet mellom dammen og Grenseveien. Denne stua har også gitt navn til Lilleberg borettslag og de to veiene med Lilleberg-navnet.

Lilleberg borettslag, OBOS-borettslag med adresser til Lillebergsvingen og Lillebergveien, 23 blokker med 373 leiligheter, fullført 1953–54 (ark. Rinnan og Tveten).