Lillebergveien

Lillebergveien, Valle-Hovin, bydel Gamle Oslo, fra Lillebergsvingen til Grenseveien. Oppkalt 1952 etter stua «Lilleberg», som lå sør for nåværende Grenseveien. Veien ble bebygd med boligblokker i 1950-årene, Lilleberg borettslag, se Lilleberg.