Gladengveien

Gladengveien, Ensjø, bydel Gamle Oslo, fra Ensjøveien til Grenseveien. Navn 1947 etter eiendommen Gladengen (Ensjøveien 23) som ble fraskilt Nedre Valle på 1800-tallet. Veien har på 2010-tallet endret karakter fra næringsbygg («bilbyen») til et stort antall boliger. Mellom fortauet og kjørefeltene på vestsiden av veien ble Hovinbekken lagt åpen i 2017, fra nr. 8 ved Stålverksparken til nr. 2 ved Ensjøveien. – Fra og til Gladengveien går sideveien Teglverkskroken.

Bygninger m.m.:

2. Kontorbygg fra 2009, den første av tomtene i den gamle «bilbyen» som ble utbygd. Hovedkontor for Reitangruppens selskaper Reitan servicehandel, Narvesen og REMA 1000.

3b. Kongsskogen videregående skole, skole med spesialundervisning for nåværende og tidligere psykiatriske pasienter.

4. Fire boligblokker med i alt 152 leiligheter, oppført 2013 som Ellipsen borettslag. I underetasjen mot Gladengveien er det en næringsseksjon med restauranter, frisør og butikker.

8. Her lå stålverkshallene, opprinnelig to store og tre mindre industrihaller bygd for Christiania Staalværk, en bedrift som bare eksisterte 1916–20 og aldri fikk startet produksjon. Hallene, som også er blitt kalt Kampens lagerhaller, ble senere bl.a. brukt som lagerbygninger, i mellomkrigstiden var det en velodrom her, der det ble arrangert sykkelkonkurranser. 1938 ble de kjøpt av bilfirmaet Kolberg Caspary A/S, og brukt som billager. Under krigen inngikk de i tyskernes Kampen leir. Tre av hallene står fortsatt.

8a-d. To boligblokker oppført 2016.

10. Utgjør sammen med Stålverkskroken 15–17–19 Gladengen Park borettslag med totalt 56 leiligheter, oppført 2013–15. Se også Lilleberg.