Teglverkskroken

Teglverkskroken, Ensjø, bydel Gamle Oslo, sidevei til og fra Gladengveien. Oppkalt 2011 etter Ensjø teglverk, som var i drift i 1852–1916.