Ensjø (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Ensjø-området fotografert i 2015. I midten, litt nede i bildet skimtes de store lagerhallene i Gladengveien med buede tak. Ovenfor dem til venstre sees Mariefryd-blokken. - Foto GAD / Creative Commons

Ensjø, bolig- og industriområde mellom Helsfyr og Kampen, Bydel Gamle Oslo, navn etter Ensjø gård. Leirlagene på Ensjø viser strandlinjen fra yngre steinalder og bronsealder. Leiren ble utnyttet av Ensjø Teglverk, som var i drift fra 1852 til 1916 og i sin tid landets største. Før krigen bestod Ensjø-området mellom Strømsveien og Hovinveien av spredt bebyggelse med gårdene Malerhaugen og Ensjø i øst og enkelte bedrifter og de store hallene til Christiania Staalværk litt lenger vest. Her lå under krigen Kampen leir. Leiegårdkomplekser oppført før og etter den annen verdenskrig. Stasjon på T-banen, oppgradert 2012–13.

Tidligere stor utbygging av næringsbygg i «bilbyen», som fra 1998 har vært under utvikling til boligområde. Området er planlagt med inntil 7000 boliger. Planleggingsprogrammet ble vedtatt av bystyret 2004, og området var deretter under utbygging.