Malerhaugen gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Malerhaugen, gård med gnr. 130/1, Strømsveien 70a, ble fradelt Valle 1828. Våningshus i pusset tegl i sveitserstil fra ca. 1850. Gården var lensmannsgård for Aker under lensmann Hans J. Hiorth fra 1852. Det ble innredet varetektsfengsel med 11 fangerom i annen etasje i tømmerbygningen nord i tunet 1867. Denne bygningen var fengsel til 1876, da fangene ble overført til Kristiania Distriktsfengsel. Gården tilhørte Hiorth og hans arvinger til 1903 og er fortsatt i privat eie.