Hovinveien

Hovinveien, Hovin, bydel Grünerløkka, fra Økernveien til Grenseveien, gammel gårdsvei til Hovin-gårdene. Navnet vedtatt 1906. Veien gikk tidligere videre forbi Søndre Hovin, Brovold, Solberg og Mellom-Hovin og sluttet ved Nordre Hovin med forlengelse til Brobekkveien da denne ble anlagt i 1920-årene. Langs Hovinveien lå Marienfryd reperbane.

Bygninger m.m.

1. Tøyen transformatorstasjon (Tøyen Trafo),

6. Lille Tøyen sykehjem.

23. Tidligere forretningsgård, der Arnesens dagligvarebutikk holdt til, nå boliger.

37a–l, 39. Boligfeltet Marienfryd, oppkalt etter løkken Marienfryd, som lå her. Her lå tidligere hovedkontoret til Narvesen kioskkompani med lagerbygninger og administrasjonsbygg, begge med adresse Bertrand Narvesens vei. Administrasjonsbygget fra 1965 i 13 etasjer ble 2010 ombygd til boliger med i alt 81 leiligheter (ark. LPO arkitekter). Den fikk samtidig adresse Hovinveien 39. Nr 37 består av 6 femetasjes blokker rundt et tun, også med adresse Bertrand Narvesens vei 2–4 (samme ark.). Boligkomplekset ble oppført 2010–15 og har til sammen 400 leiligheter.

43a. Næringsbygg mot Hovinveien, oppført 1967, ombygd og gjenåpnet 2015, inneholder bl.a. dagligvarebutikk, bilutleie og garasjeanlegg.

43b–j. Hovinbekken, stor boligblokk mot Grenseveien med indre tun, oppført 2014. Inneholder i alt 117 leiligheter samt barnehage.

50–54. Tre fireetasjes boligblokker fra 1950-årene oppført av boligaksjeselskapene Hasle V–VI (ark. Herbert Dyrr). Sammen med de fire blokkene i Haslekroken 1–7 utgjør de et tidstypisk boligområde fra disse årene. Nå organisert som sameier.