Marienfryd (løkke)

Marienfryd, tidligere løkkeeiendom som lå langs Hovinveien fra der rekkehusene i Njåls vei er nå, og opp mot Hovinbekken. Våningshuset og låven lå på det området som senere ble kalt «Tiedemannsjordet». Langs veien lå Marienfryd reperbane, den lange bygningen strakte seg fra dagens Njåls vei og opp til Hasle skoles tomt. Her ble det produsert rep og tau fra begynnelsen av 1860-årene og frem til 1920-årene. Reperbanen var ikke dampdrevet, slik mange reperbaner var. Marienfryds gårdsanlegg ble revet i forbindelse med byggingen av blokker på «Tiedemannsjordet». Våningshuset ble først flyttet nordøst for «Narvesen-huset», men senere fjernet.

Navnet er videreført ved ombyggingen av «Narvesen-huset» til boligprosjektet Marienfryd.