Bertrand Narvesens vei

Bertrand Narvesens vei, Hovin, bydel Gamle Oslo og Grünerløkka, fra Hovinveien til Stålverkskroken. Veien gikk tidligere helt til Gladengveien før Stålverkskroken ble anlagt og utbygd på 2010-tallet. Veien er nå ikke sammenhengende; den passerer Tiedemannsparken. Oppkalt 1965 etter Bertrand Narvesen (1860–1939), grunnlegger av Narvesens Kioskkompani.

Bygninger m.m.

1–53. Boligkompleks bestående av seks lavblokker, der to er lagt i vinkel og danner en indre gård, der fire mindre ligger.

2. Her lå tidligere Narvesen A.S.’ hovedkontor fra 1965 i 13 etasjer, 2010 ombygd til boliger med i alt 81 leiligheter (ark. LPO arkitekter). Blokken er omdøpt til Marienfryd og har nå adresse Hovinveien 39.

2–4. Her lå tidligere lagerbygningen til Narvesen. Den er erstattet med 6 femetasjes blokker rundt et tun (Ark. LPO arkitekter), utgjør sammen med høyblokken boligfeltet Marienfryd. Blokkene har også adresse til Hovinveien 37 a–l. Boligkomplekset ble oppført 2010–15 og har til sammen 400 leiligheter.