Tiedemannsparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Parken sett mot nord. Foto: Helge Høifødt

Tiedemannsparken, bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka, er en park på Ensjø / Hovin, like sydvest for Grenseveien, med Bertrand Narvesens vei som en tverrakse gjennom parken. Den er 21 dekar stor og åpnet i 2013 som en del av omstillingen av Ensjø fra næringsområde til hovedsakelig boligområde. Navn etter Tiedemanns Tobaksfabrikk, som lå tett ved parkområdet fra 1968 til 2008. En høy pipe står igjen etter fabrikken som et landemerke. Turvei D2 går over Grenseveien i gang- og sykkelbro og gjennom parken, ved siden av den gjenåpnede Hovinbekken.