J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik

(Omdirigert fra Tiedemanns Tobaksfabrik, J.L.)

J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, tidligere tobakksfabrikk, hadde røtter helt tilbake i 1730-årene, fikk navnet i 1833. Fabrikken var Norges største og eldste bedrift innen bransjen. Produksjonen i Oslo ble nedlagt i 2008 og flyttet til Danmark.

Historikk

J. L. Tiedemands Tobaksfabrik hadde aner tilbake til 1730-årene, da rådmann Jens Jacobsen startet et tobakkspinneri i Brugata 22. I 1753 overtok han tobakksanstalten ved Christiania Tugt- og Manufacturhus (Tukthuset) og hadde 40 arbeidere. Fabrikken fikk i 1778 kongelig privilegium til å produsere og selge tobakk og ble landets første tobakksfabrikk. En senere innehaver var Claus Winther.

I 1833 ble fabrikken overtatt (fra Winthers enke) av Johann Ludwig Tiedemann og fikk da sitt navn. Den lå da i Linaaes gate, på hjørnet av Torggata. Tiedemann solgte i 1849 fabrikken til grosserer Johan Henrik Andresen (1815–74), og den tilhørte deretter familien Andresen helt til 1998.

Bedriften flyttet i 1898 til Falbes gate, hvor den etter hvert ble utvidet til å omfatte hele kvartalet mot Stensberggata. Produksjonen foregikk her i 70 år, til den ble overført til Ensjø (Joh. H. Andresens vei 5), hvor anleggene ble bygd i perioden 1968–80 (ark. Astrup & Hellern A/S). Fasadene er dels av betongelementer og glass i vertikalt mønster, dels av gul teglstein. På området ligger en pusset teglbygning i nyrenessanse fra 1800-tallet, som har tilhørt gården Bergsløkken.

Tiedemanns Tobaksfabrik ble i 1998 slått sammen med danske Skandinavisk Tobakskompagni, hvor daværende Tiedemanns-innehaver, Johan H. Andresen jr. (f. 1961), ble en minoritetseier. Andresen solgte seg i 2005 helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Produksjonen på Ensjø ble nedlagt i 2008 og flyttet til Danmark. Fabrikkområdet er deretter omgjort til et boligområde, blant annet i Sigurd Hoels vei. Plassen midt i boligområdet har fått navnet Tiedemannsplassen.