Tiedemannsplassen

Tiedemannsplassen, Hovin, bydel Gamle Oslo, plassen midt i det store utbyggingsområdet langs Sigurd Hoels vei mot Bertrand Narvesens vei. Oppkalt 2011 etter J. L. Tiedemanns tobaksfabrik, som lå her.