Sigurd Hoels vei

Sigurd Hoels vei, Ensjø, bydel Gamle Oslo, fra Ensjøveien til Bertrand Narvesens vei, gjennom området der J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik lå. Oppkalt 2011 etter forfatteren Sigurd Hoel (1890–1960), som i en periode bodde i området (se Petersborg gård). Veien het til 2012 Joh. H. Andresens vei; den har nå en litt annen trasé enn tidligere, og det som før var et fabrikkområde, har de senere år vært stor boligbygging. Boligområdet er for en stor del utbygd av Ferd eiendom; Ferd er nå navnet på det som frem til 2001 het Tiedemanns og var den gamle tobakksfabrikkens andre virksomheter.

Bygninger m.m.:

2–26. Borettslaget Lumanders hage, med i alt 216 leiligheter (ark. Sweco) fordelt på fem bygninger, ferdig 2023. Navnet "Lumanders hage" henspiller på det fiktive navnet Luna Lumander; navnet skulle representere de kvinnelige arbeiderne ved bedriften Luma fabrikker, som lå her fram til 1972.

3–19.

41–63. Petersborgkvartalet, oppført 2016.

42~94.

96–110.

112–116. Boligområde (Tidemannsfabrikken) med i alt 158 leiligheter, ferdigstilt 2019.